All hästverksamhet har upphört

Läs mer om Stridsby Gård


Gården

Stridsby Gård är beläget i Stockholms norra skärgård på Björkö-Arholma, södra Väddö. Egendomen omfattar 280 ha jord och skog som idag förvaltas med inriktning på att bevara gårdens historiska ursprungsarrondering.

Ambitionen är att underhålla den vackra mosaika naturen och det kulturlandskap som formats av historiens fiske och jordbrukskultur och som speglar ett genuint och idylliskt arv av Roslagens skärgård.

Stridsby Gård är en av Björkö-Arholmas redargårdar som präglats av en epok i mitten av 1800-talet, då redare och skeppare från Björkö-Arholma dominerade sjöfarten på Östersjön fram till första världskrigets utbrott.

På 1700-talet innan redaradelns välståndsera utgjordes människornas livsbetingelser på gården i huvudsak av lantbruk, fiske, båtbyggnad och stenhuggeri.

Ägarna till Stridsby Gård bedriver idag traditionellt lantbruk med växtodling, skogsförädling och fårproduktion i anslutning till natur och kultur-turismverksamhet.